Підтримуються наукові, творчі стосунки та існують міцні відносини  з національним університетом    ім.Т.Шевченка, Київським, Дніпропетровським, Донецьким, Севастопольським національними технічними університетами, національним гірничим університетом,  Харківським аерокосмічним університетом, університетом банківської справи  Національного банку України, Одеським міжнародним гуманітарним університетом і Одеською національною морською академією. 

     

  

В Інституті проводиться значна науково – дослідницька  робота за напрямами:

 • фізичні процеси і математичне моделювання в економіці та технологіях;
 • фізична реабілітація, практична психологія і психотерапія фахівців;
 • екологія і охорона навколишнього природного середовища;
 • прояви людського фактора в галузях економіки;
 • інноваційні технології в освіті і виробництві;
 •    інформаційна безпека в судноплавстві;
 • теорія і методика професійної освіти;
 • проблеми муніципальної економіки;
 • регіональна інвестиційна політика;
 • комп'ютерні системи та мережі;
 • морські комплекси і системи;
 • ресурсозберігаючі технології;
 • матеріалознавство;
 • інженерна механіка.

        

   Інститут співпрацює з багатьма профільними вітчизняними науковими школами, асоціаціями, товариствами, має ділові науково-технічні відносини з провідними установами і підприємствами галузей економіки серед яких ДУ НДІ соціально-трудових відносин (м. Луганськ), ЗАТ «Запоріжський автомобілебудівний завод» (м.Запоріжжя), ДП НВКГ «Зоря-Машпроект»(м.Миколаїв), державні морські порти Одеси, Іллічівська, Южного, Миколаєва і Феодосії, підприємство «Дельта-лоцман».

  

   На базі Інституту постійно проводяться наукові, науково-практичні конференції державного і міжнародного значення. Науково-викладацьким складом підготовлено і надруковано біля 500 наукових праць, в тому числі 5 монографій, 10 навчальних посібників з грифом Мінистерства освіти і науки України. Викладачі Інституту системно підвищують кваліфікацію в провідних навчальних закладах України, беруть участь у загальнодержавних і міжнародних програмах і заходах.