Інститут має висококваліфікований професорсько-викладацький склад, досвідчених проректорів, сучасну технічну базу, що дозволяє впроваджувати інтерактивні  форми, методи та технології навчання. Завдяки творчій праці керівництва, викладачів, співробітників та підприємств - засновників інституту, студенти мають можливість підвищувати свою фахову підготовку на провідних підприємствах. проректорат

Викладачі своєчасно реагують на запити суспільства, щодо кваліфікованих спеціалістів принципово нового рівня, конкурентоспроможних на ринку праці. Інститут готує фахівців з 15 ліцензованих та акредитованих спеціальностей. Організація навчально-виховного процесу здійснюється на основі інтеграції навчальної, наукової та інноваційно-виробничої діяльності.

Кожна випускаюча кафедра має договірні відносини з підприємствами, організаціями і установами регіону, що дозволяє готувати фахівців під керівництвом провідних спеціалістів виробництва і спільно вирішувати наукові прикладні завдання. За час навчання студенти інституту набувають практичного досвіду, адаптуються до умов виробництва, налагоджують контакти з майбутніми роботодавцями.

Починаючи з першого курсу, студенти залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь в роботі наукових конференцій, конкурсі «Молодий науковець політехніки», основною метою яких є відбір перспективних молодих людей, майбутніх науковців та організаторів наукових досліджень на підприємствах.

Наші студенти мають можливість максимально розкрити свої здібності в навчанні, науковій роботі, спорті, художній самодіяльності.

Науково-дослідна робота в інституті є одним з важливих факторів, який в значній мірі впливає на якість навчального процесу і, в кінцевому результаті, на якість підготовки висококваліфікованих спеціалістів. В інституті активно діє Вчена Рада, до якої входять провідні вчені вузу та кращі спеціалісти крупних підприємств. Вона координує кадрову і науково-дослідну діяльність всіх кафедр та інших структур інституту, визначає перспективи розвитку наукової роботи інституту за профілем його спеціалізації. Викладачі постійно займаються науково-дослідною роботою. Найбільш активними з них є Гончаров І.М., Косенков В.М., Кравченко Л.П., Манькусь І.В., Каськова Г.Л., Новошицький В.А., Дмитрук Н.В. та інші.

Результати досліджень регулярно обговорюються на регіональних, міжнародних, всеукраїнських конференціях та семінарах, публікуються в окремих виданнях, науковихзбірках інституту, активно використовуються в навчальному процесі, впроваджуються в практику роботи провідних підприємств міста та області. Кадрові питання студентів і викладачів вирішує відділ під керівництвом Ткачовій М.В. та її заступника Кузнецовій Н.В. Годинниковим механізмом в навчальному процесі є управління з навчально- організаційної роботи. Від того, як буде складено розклад навчальних занять,  залежить вся робота денного відділення.

З самого початку існування навчального закладу управлінням з навчально-організаційної роботи керує Вада Тетяна Георгіївна. Людина-майстер своєї справи, яка має багаторічний досвід в організації навчального процесу. Тетяна Георгіївна має не тільки повагу від свої колег, її любить студентство. Вона веселої вдачі, із задоволенням суміщає роботу з організації навчального процесу, участю разом із студентами у святах. В управлінні секретарем працює талановита людина Оксана Миколаївна Василенко, яка вирішує питання з контингентом студентів, наказами по деканатах, довідками для студентів, відповідає на всі запитання, є художником та дизайнером-викладачем. Однією з перших випускниць нашого навчального закладу є Шапорда Ганна Сергіївна, яка починала з роботи секретарем управління, а зараз успішно працює викладачем економічних дисциплін на кафедрі «Економіки і підприємництва».

       Сячина О.М.       Водяна Л.Г.            

В структуру інституту входить управління ліцензування та акредитації, яке з дня створення очолює Сячина Ольга Миколаївна. Вона, з натхненними помічниками Сурговій С.В., Борківський О.О. та Водяній Л.Г. здійснює організаційну та методичну допомогу кафедрам з питань ліцензування та акредитації спеціальностей.

Фінансове забезпечення інституту здійснюють кваліфіковані  бухгалтера під керівництвомБухгалтерія головного бухгалтера  к.е.н., доцента Леонтьєвій Валентині Іванівни. Значна увага приділяється студентському самоврядуванню, яке активно впливає на навчальний процес. В інституті щорічно проводиться студентська наукова конференція «Наукова молодь МПІ». Тематика її присвячена науковим проблемам, над якими працюють викладачі та студенти.

В ході таких конференцій працюють секції за напрямками: гуманітарні науки, економічні дослідження, фізико-математичні і технічні наукові дослідження, медико-біологічні дослідження.  Студенти, доповіді яких визнані кращими, нагороджуються значками «Молодий науковець Політехніки», грамотами інституту. Наукові дослідження, доповіді викладачів і студентів на наукових конференціях сприяють підвищенню кваліфікації викладачів.

В інституті працює експериментально-конструкторський центр, який очолює автор 5 винаходів Фролов В.К. Під його керівництвом і при активній участіпрезидента-координатора інституту Леонтьєва А.В. створено ТОВ «Двигуни Фролова», в роботі якого беруть участь викладачі і кращі студенти.