Становлення кафедри «Соціально-гуманітарні науки» як базового структурного підрозділу Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» розпочалося з моменту заснування закладу шляхом об’єднання філософських, українознавчих дисциплін, іноземних мов та екології. Деякий час кафедра «Соціально-гуманітарні науки» входила до складу кафедри «Соціальна робота», що була створена за ініціативи першого завідувача кафедри Людмили Вікторівни Кравченко. На даний час обов’язки завідуючого кафедрою виконує кандидат філософських наук Олександр Вадимович Марущак. Разом із кандидатом політичних наук, доцентом Оленою Олександрівною Полішкаровою, яка очолює деканат економічного факультету, вони створюють могутній фундамент для розвитку наук соціально-гуманітарного спрямування в Університеті. Сьогодні кафедра «Соціально-гуманітарні науки» виконує важливі функції в процесі підготовки фахівців усіх спеціальностей закладу. Роботу кафедри «Соціально-гуманітарні науки» забезпечують наступні науково-педагогічні працівники Університету: кандидат філософських наук Олександр Вадимович Марущак; кандидат політичних наук, доцент Олена Олександрівна Полішкарова; кандидат педагогічних наук Тетяна Миколаївна Каушан; досвідчені викладачі Людмила Григорівна Водяна та Наталя Мирославівна Сушко.

У Вищому навчальному закладі «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» кафедра «Соціально-гуманітарні науки» посідає особливе місце, виконуючи важливі функції у процесі підготовки фахівців усіх спеціальностей університету, оскільки має формувати в здобувачів вищої освіти загальнолюдські цінності, давати можливість оволодівати мовами, минулим та сучасним своєї Вітчизни, розбиратися у соціальних, культурних та політичних процесах своєї країни.

Колектив кафедри «Соціально-гуманітарні науки» веде значну навчально-методичну, наукову та організаційно-виховну роботу зі здобувачами вищої освіти.

Основними напрямками роботи кафедри «Соціально-гуманітарні науки» є:

- забезпечення викладання суспільних дисциплін, які мають велике світоглядне значення, сприяють формуванню і розвитку теоретичного мислення здобувачів вищої освіти;

- виховання та формування у здобувачів вищої освіти наукового світогляду та високих моральних якостей – патріотизму, справедливості і відповідальності.

Науково-педагогічні працівники кафедри «Соціально-гуманітарні науки» забезпечують викладання гуманітарних та суспільних дисциплін, які охоплюють увесь спектр сучасних соціально-гуманітарних наук, на економічному і технічному факультетах університету та на факультеті заочної форми навчання, а саме:

• Українська мова, література, українська мова (за професійним спрямуванням);

• Світова література, культурологія;

• Історія України, всесвітня історія, правознавство, людина і світ;

• Іноземні мови (англійська, німецька, французька);

• Філософія, релігієзнавство;

• Соціологія, політологія;

• Екологія, психологія;

• Захист Вітчизни, цивільна оборона.

Викладання здійснюється на основі підготовлених робочих програм, в яких зазначені вимоги щодо організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, форм контролю навчальних занять з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України. Склад науково-педагогічних працівників кафедри «Соціально-гуманітарні науки» наполегливо працює над впровадженням нових підходів до викладання навчальних дисциплін, підвищенням рівня змісту дисциплін, закріплених за кафедрою, впливаючи на процес формування світогляду здобувачів вищої освіти, набуття вмінь вирішувати соціальні завдання у своїй майбутній професійній діяльності.

kafs3

На фото: Управлінські кадри з викладання соціально-гуманітарних наук

kafs

На фото: Викладацький склад з дисциплін соціального напряму

kafs2

На фото: Викладацький склад з дисциплін історії і філології